Thêm các trường dữ liệu vào công việc trong dự án

Thiết lập Dự án

Mỗi dự án có thể được coi là một quy trình công việc và mỗi loại hình công việc sẽ cần các trường dữ liệu không giống nhau, bằng cách sử dụng chức năng mở rộng cho phép định nghĩa trường dữ liệu riêng cho từng dự án của Bisfast bạn có thể tạo ra các dự án trong đố các công việc tuỳ vào tính chất của dự án sẽ có các trường dữ liệu khác nhau tuỳ theo dự án. 

Bật chức năng mở rộng Dự án base

Thiết lập cho mỗi dự án

Chúng ta có thể lựa chọn các trường dữ liệu độc lập đối với từng dự án, theo đó ở dự án này thì có thể có các trường dữ liệu này, nhưng dự án khác có thể có những trường dữ liệu khác đi và hoàn toàn độc lập với nhau. 

Ở bảng thông tin dự án để thiết lập trường trên dự án nào thì trên dự án đó nhấn vào nút ... chọn Thiết lập


Trong hộp thoại thiết lập để ý tab Tuỳ chọn


Tại đây bạn có thể lựa chọn bật và tắt việc hiển thị các trường dữ liệu bạn cần hiển thị ra trên nhiệm vụ. Đối với mỗi trường dữ liệu thì có 3 tuỳ chọn: 

  • Không: Không hiển thi ra, đây là thiết lập mặc định
  • Không bắt buộc: là có hiển thị ra nhưng trường dữ liệu này sẽ không bắt buộc phải có thông tin
  • Required: Bắt buộc nghĩa là trường này không chỉ  hiển thị ra mà nó còn bắt buộc phải có thông tin

Ví dụ

mặc định ban đầu màn hình công việc sẽ như hình dưới

Bật tuỳ chọn trong thiết lập dự án: Hiển thị trường liên hệ (bắt buộc) và trường Ngày (không bắt buộc)

Sau đố màn hình Nhiệm vụ sẽ có thêm trường liên hệ (bắt buộc) và trường Ngày (không bắt buộc)To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.