Thêm hình ảnh mô tả sản phẩm trên website Thương Mại điện tử

Bán hàng eCommerce

Việc quan sát được nhiều hình ảnh của sản phẩm theo các góc độ khác nhau sẽ góp phần giúp khách hàng nhanh chóng đưa ra các quyết định có nên mua hay không.

Phần mềm Thương mại điện tử Bisfast sẵn sàng cung cấp tính năng này để doanh nghiệp của bạn không những chủ động trong việc xây dựng website Thương mại điện tử, mà khách hàng của bạn cũng chủ động trong việc lựa chọn sản phẩm.

Để cài đặt nhiều hình ảnh cho sản phẩm, bạn truy cập ứng dụng Website ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm, chọn sản phẩm cần thiết lập.


Tại tab Bán hàng, mục Sản phẩm media bổ sung ấn Thêm hình ảnh.


Tiếp theo điền tên hình ảnh bổ sung, video URL (nếu có) và thêm hình ảnh sản phẩm bổ sung. Sau đó ấn Lưu & Đóng khi đã thêm xong. Nếu muốn tiếp tục thêm hình ảnh thì chọn Lưu & Tạo mới.


Cuối cùng bạn ra ngoài trang web để xem cách hiển thị sản phẩm sau khi đã thêm hình ảnh thành công.


Có thể ấn các nút < hoặc > để di chuyển qua lại các hình ảnh.

Nếu nút công khai chuyển màu xanh là sản phẩm đã được hiển thị trên trang web và người mua sẽ tìm thấy sản phẩm khi tìm mua.


Ngược lại, nếu nút công khai chuyển màu đỏ là sản phẩm chưa được hiển thị trên trang web và người mua chưa thể tìm thấy sản phẩm.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.