Theo dõi các lượt click và lượt truy cập bằng Link Tracker

Website Marketing

Theo dõi các lượt click và lượt truy cập bằng Link Tracker Link Tracker cho phép bạn theo dõi các chiến dịch tiếp thị của mình (email, banner quảng cáo, bài đăng trên blog, bài đăng trên mạng xã hội, liên kết liên kết, v.v.). Nhờ đó, bạn có thể xác định nguồn lưu lượng tốt nhất và đưa ra quyết định thông minh về phân phối ngân sách tiếp thị của mình.

Cấu hình

Đi đến Trang web, tại trang cần kiểm soát đường dẫn vào menu Trang > Trang này >  Kiểm soát đường dẫn

Tại đây, bạn có thể nhận được một URL được theo dõi cụ thể dựa trên chiến dịch, phương tiện và nguồn đang được sử dụng.

  • URL: đường dẫn của trang bạn muốn theo dõi (ví dụ: trang chủ hoặc trang sản phẩm), mặc định nó là trang hiện tại.
  • Chiến dịch: bối cảnh của liên kết của bạn (ví dụ: khuyến mãi đặc biệt).
  • Phương tiện: kênh sử dụng để chia sẻ (vận chuyển) liên kết của bạn (ví dụ: email hoặc quảng cáo Facebook).
  • Nguồn: nền tảng mà lưu lượng bắt nguồn (ví dụ: Google hoặc Twitter).

Bây giờ, nhấp vào Liên kết được theo dõi để tạo một URL mà bạn có thể đăng hoặc gửi thông qua nguồn mà bạn đã quyết định.

Theo dõi các liên kết được theo dõi Để xem thống kê của các liên kết của bạn, đi đến Trang > Trang này >  Kiểm soát đường dẫn. Ngoài việc có thể xem các liên kết được nhấp nhiều nhất và được sử dụng gần đây, bạn cũng có thể xem các thống kê hoàn chỉnh bằng cách nhấp vào Thống kê, bao gồm số lần nhấp chuột và quốc gia nguồn của những lần nhấp đó.

Mẹo: bạn có thể trực tiếp vào trang thống kê bằng cách vào yourwebsite.com/r/

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.