Thiết lập định nghĩa cấp duyệt

Thiết lậpTại giao diện Home Menu, nhấp vào Thiết Lập.

Tại giao diện chính của Thiết lập, nhấp vào Kỹ thuật → Các cấp duyệt →Định nghĩa duyệt cấp

Tại giao diện danh sách của Định nghĩa duyệt cấp, nhấp vào nút MỚI để khởi tạo.


Các trường thông tin:

 • Tên: tên của Tier Definition.

 • Mô hình được tham chiếu: mô hình sẽ được áp dụng duyệt cấp

 • Được duyệt bỏi:

  • Người dùng xác định: chỉ định người dùng sẽ thực hiện duyệt

  • Bất kỳ người dùng nào ở trong một nhóm xác định: chỉ định nhóm người dùng sẽ thực hiện duyệt, toàn bộ người dùng thuộc nhóm được chỉ định đều có thể thực hiện duyệt.

  • Trường trong bản ghi liên quan: chỉ định trường thông tin là người dùng có thể thực hiện duyệt.

  • Biểu thức Python: viết mã bằng ngôn ngữ Python để chỉ định người dùng duyệt cấp.

 • Người duyệt/Nhóm người duyệt/Trường người duyệt: tùy vào lựa chọn ở trường Validated by mà sẽ xuất hiện trường tương ứng, định nghĩa User, Group User, hoặc trường thông tin User trên model có thể thực hiện duyệt.

 • Biểu thức duyệt: chứa mã Python dùng để xác định người duyệt cấp

 • Thứ tự: Thứ tự duyệt, được sử dụng trong trường hợp duyệt nhiều cấp theo thứ tự

  • Lưu ý: Thứ tự càng lớn thì càng có độ ưu tiên duyệt cao

   • Ví dụ:

    • Định nghĩa duyệt cấp 1 - Sequence 30

    • Định nghĩa duyệt cấp 2 - Sequence 20

    • Định nghĩa duyệt cấp 3 - Sequence 10

    • Thứ tự duyệt sẽ là: Định nghĩa duyệt cấp 1 → Định nghĩa duyệt cấp 2 → Định nghĩa duyệt cấp 3.

 • Duyệt theo thứ tự: nếu tích vào checkbox này thì sẽ bật chức năng duyệt phân cấp.

 •  Tab Áp dụng trên:

  • Định nghĩa: định nghĩa cách mà Định Nghĩa Duyệt Cấp sẽ áp dụng trên các bản ghi thuộc Mô Hình Được Tham Chiếu như thế nào

  • Định nghĩa miền: định nghĩa các Bản ghi sẽ được áp dụng Định Nghĩa Duyệt Cấp lên trên bản ghi đó.

 • Tab Nhiều Lựa Chọn:

  • Thông báo cho người duyệt khi khởi tạo: gửi thông báo đến với những người được chỉ định duyệt khi có yêu cầu duyệt cấp.

  • Chú thích: Trong quá trình duyệt cấp, khi người dùng được chỉ định duyệt cấp thông qua hoặc từ chối thì đều phải ghi lý do thông qua hay từ chối.


Sau khi điền vào các trường thông tin thì nhấp vào nút LƯU để khởi tạo.

Trong trường hợp duyệt phân cấp thì khởi tạo các cấp duyệt tương tự như trên, cùng các điều kiện áp dụng đối các cấp duyệt đó. 

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.