Thiết lập widget trên field html để sử dụng các snippet từ module website

Tài liệu nội bộ

Cài đặt

[16.0][field_html_powerbox_enhance]Tại giao diện, nhấp vào Ứng Dụng

Nhập vào thanh tìm kiếm field_html_powerbox_enhance, sau đó ở ô Field Html: Powerbox Enhancement, chọn KÍCH HOẠT

Thiết Lập

Lưu ý: chức năng mở rộng powerbox này chỉ hoạt động trên các trường được định nghĩa như là trường Html
Khi muốn thêm các snippets từ website, thì ở trên form view cần thêm vào thuộc tính widget=powerbox_enhance_html" ở trường Html

Đối với các trường Html đã có sẳn muốn mở rộng thì thực hiện kế thừa và thêm thuộc tính widget với giá trị là powerbox_enhance_html, sau đó upgrade module chứa file xml sử dụng để kế thừa và mở rộng tính năng trường, như ví dụ ở trên là mở rộng tính năng powerbox ở trường description ở model Project Task.
Những snippets ở module Website được thêm vào powerbox sau khi thiết lập thuộc tính widget là powerbox_enhance_html

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.