Thu thập khách hàng tiềm năng

CRM

Thêm một bước thẩm định trước khi tạo thành cơ hội

Hệ thống có thể tạo khách hàng tiềm năng thay vì cơ hội, để thêm bước kiểm định chất lượng trước khi chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành Cơ hội và chỉ định cho đúng người bán hàng.

Bạn có thể kích hoạt chế độ này từ Cài đặt CRM. Nó áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng của bạn theo mặc định. Nhưng bạn có thể làm cho nó cụ thể cho các kênh cụ thể từ biểu mẫu cấu hình của chúng.

Cấu hình

Để tính năng này hoạt động, hãy truy cập CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tính năng Khách hàng tiềm năng .

Bây giờ bạn sẽ có một menu con mới Lead (Khách hàng tiềm năng) bên dưới Khách hàng tiềm năng nơi họ sẽ tổng hợp.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Khi nhấp vào một Khách hàng tiềm năng , bạn sẽ có tùy chọn chuyển đổi nó thành cơ hội và quyết định xem có nên chỉ định cơ hội đó cho cùng một kênh/người hay không và liệu bạn có cần tạo khách hàng mới hay không.

Nếu bạn đã có cơ hội với khách hàng đó, Bisfast sẽ tự động đề nghị bạn hợp nhất với cơ hội đó. Theo cách tương tự, Bisfast sẽ tự động đề nghị bạn liên kết với một khách hàng hiện tại nếu khách hàng đó đã tồn tại.

Hợp nhất các cơ hội

Bisfast cũng sẽ tự động đề xuất hợp nhất các cơ hội nếu chúng có cùng địa chỉ email. Khi hợp nhất các cơ hội, Bisfast sẽ hợp nhất thông tin vào cơ hội được tạo trước, ưu tiên cho thông tin có trong cơ hội đầu tiên.

Không có thông tin nào bị mất: dữ liệu từ cơ hội khác được ghi lại trong cuộc trò chuyện và các trường thông tin để dễ dàng truy cập.

Khi đó ở dưới thông tin hợp nhật và các thay đổi của Cơ hội / Tiềm năng sẽ có ở phần ghi chú. 

Bạn cũng có thể hợp nhất các cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng ngay cả khi hệ thống không đề xuất.

Đây là cách thực hiện, từ chế độ xem danh sách. Chọn cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng bạn muốn hợp nhất và nút hành động sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn có thể chọn hợp nhất.

 

Ghi chú

Cũng có thể hợp nhất nhiều hơn 2 cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng.

Tự động tạo khách hàng tiềm năng

Hai cách chính để tạo khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội mới cho doanh nghiệp của bạn là thông qua bí danh email và biểu mẫu liên hệ trên trang web. Bisfast tự động tạo khách hàng tiềm năng trong CRM của bạn bất cứ khi nào ai đó gửi tin nhắn đến bí danh email của Nhóm bán hàng hoặc điền vào biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn.

Định cấu hình bí danh email

Mỗi Nhóm bán hàng có thể sử dụng bí danh email duy nhất của riêng mình để tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội. Bất kỳ email nào được gửi đến bí danh email của Nhóm bán hàng sẽ tự động tạo khách hàng tiềm năng (nếu khách hàng tiềm năng được kích hoạt trong cài đặt CRM của bạn) hoặc cơ hội trong quy trình bán hàng cho nhóm cụ thể đó. Định cấu hình bí danh email tùy chỉnh trên trang cấu hình cho từng Nhóm bán hàng bằng cách điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng .

Sử dụng Biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn

Theo mặc định, trang Liên hệ với chúng tôi trên trang web của bạn hiển thị Biểu mẫu liên hệ sẵn sàng sử dụng của Bisfast. Bất cứ khi nào ai đó gửi biểu mẫu này, một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội sẽ được tạo trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Biểu mẫu Liên hệ có thể được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt bất kỳ lúc nào bằng cách kéo thả khối Form vào trong trình biên tập website

Khi Biểu mẫu bị hủy kích hoạt, trang Liên hệ với chúng tôi chỉ hiển thị một nút để gửi email trực tiếp cho công ty của bạn. Bất kỳ email nào được gửi theo cách này sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng/cơ hội.


Bạn có thể chọn Nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng nào sẽ tự động được chỉ định cho khách hàng tiềm năng/cơ hội được tạo từ Biểu mẫu liên hệ bằng cách chỉnh sửa form liên hệ.


 Mẹo

Các biểu mẫu có thể được tạo từ đầu để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, trang Liên hệ mặc định của Bisfast được thiết kế để phù hợp với hầu hết nhu cầu của người dùng. Bắt đầu với biểu mẫu mặc định và sửa đổi từ đó.

Chỉnh sửa các trường Biểu mẫu liên hệ

Trong chế độ Chỉnh sửa trên trang web của bạn, nhấp vào bất kỳ trường nào để bắt đầu chỉnh sửa. Các thông tin sau có thể được chỉnh sửa cho từng trường trên Biểu mẫu liên hệ:

  • Loại : Chọn tùy chọn trường tùy chỉnh hoặc trường hiện có. Ví dụ bao gồm điện thoại, tệp tải lên, ngôn ngữ, v.v.

  • Loại đầu vào : Xác định loại mục nhập mà khách hàng nên nhập. Các tùy chọn có sẵn là văn bản, email, điện thoại và URL.

  • Trình giữ chỗ đầu vào : Nhập một ví dụ để hướng dẫn người dùng cách nhập thông tin trong đó định dạng là quan trọng, chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ email.

  • Tên nhãn : Nhập tên hiển thị để hiển thị cho người dùng những thông tin cần thiết từ họ.

  • Vị trí nhãn : Chọn cách nhãn được căn chỉnh với phần còn lại của biểu mẫu. Nhãn có thể được ẩn, phía trên trường, ở phía xa bên trái của trường hoặc được điều chỉnh bên phải và gần trường hơn.

  • Bắt buộc : Chuyển đổi tùy chọn này để biết thông tin mà bạn nhất thiết phải nhập.

  • Ẩn : Chuyển đổi tùy chọn này để ẩn trường mà không xóa nó.

  • Hiển thị trên thiết bị di động : Chuyển đổi tùy chọn này để hiển thị trường cho người dùng trên thiết bị di động.

 

Mẹo

Nếu khách hàng tiềm năng được kích hoạt trong cài đặt CRM của bạn, thì việc chọn Tạo cơ hội sẽ tạo khách hàng tiềm năng thay thế. Để tìm hiểu thêm về cách kích hoạt khách hàng tiềm năng trong cài đặt CRM, hãy chuyển đến Thêm một bước xác nhận trước khi tạo thành cơ hội


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.