Tìm kiếm liên hệ nâng cao

Chung CRM Bán hàng Mua hàng Kế toán

Hiển thị tên + điện thoại + email của khách hàng trong các trường quan hệ khi người dùng nhập liệu hoặc tìm kiếm.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Tìm kiếm liên hệ nâng cao", tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng.Cách thức sử dụng


Trên thanh công cụ tìm kiếm của module Liên hệ, khi nhập thông tin tìm kiếm sẽ hiển thị Tên + Số điện thoại + Email của liên hệ. Hoặc trên các trường quan hệ tới liên hệ, khi nhập thông tin cũng hiển thị Tên + Số điện thoại + Email.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.