Tìm kiếm tổng thể

Chung Thiết lập

Dễ dàng tìm kiếm tài liệu trong các bản ghi của Khách hàng, Sản phẩm, Bán, Mua, Hàng tồn kho và Kế toán.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Tìm kiếm tổng thể". Tích vào module Tìm kiếm tổng thể được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt và sử dụng tinh năng Tìm kiếm tổng thể.


Cách thức sử dụng


Để sử dụng được tính năng "Tìm kiếm tổng thể " người dùng cần được kích hoạt quyền. Truy cập menu Thiết lập/ Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền, tích vào Global Search để có thể sử dụng.


Truy cập Ứng dụng "Tìm kiếm" đẻ sử dụng tính năng Tìm kiếm tổng thể.


Trên giao diện của ứng dụng Tìm kiếm ta nhập từ khóa cần tìm kiếm rồi nhấn vào biểu tượng tìm kiếm.

Ví dụ ta nhập từ khóa "007" vào ô Tìm kiếm. Chúng ta có thể Tìm kiếm theo từng thể loại:

- Tất cả: Tất cả bản ghi cả Hiệu lực và Không hiệu lực
- Hiệu lực: Các bản ghi có Hiệu lực
- Không hiệu lực: Các bản ghi không hiệu lực(đã được lưu trữ)
- Bất kỳ: Các bản ghi thuộc bất kỳ các mục Khách hàng, Sản phẩm, Bán hàng, Mua hàng, Kho, Kế toán
- Khách hàng: Các bản ghi thuộc mục Khách hàng.
- Sản phẩm: Các bản ghi thuộc Sản phẩm.
- Bán hàng: Các bản ghi thuộc Bán hàng.
- Mua hàng: Các bản ghi thuộc Mua hàng.
- Kho: Các bản ghi thuộc về Kho.
- Kế toán: Các bản ghi thuộc về Kế toán.


 
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.