Tính lương bao gồm giảm trừ khác.

Nhân sự

Tính lương bao gồm giảm trừ khác.

Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Giảm trừ khác.Tích vào module Giảm trừ khác, lưu lại để cài đặt tính năng
Hướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt module, khi trên bảng lương xuất hiện thêm nút Import Giảm trừ, cho phép nhập dữ liệu giảm trừ khác của nhân viên bằng excel. Nhân vào file mẫu để tải file mẫu.

- Tên nhân viên: Tên của nhân viên cần import giảm trừ khác

- Số tiền: Số tiền giảm trừ khác cần import

- Miêu tả: mô tả ngắn về giảm trừ khác cần import.

Tính lương

Sau khi cài module truy cập Bảng lương > Cấu hình > Cấu trúc > Cấu trúc lương cơ bản chúng ta thấy thêm quy tắc tính lương:
- Giảm trừ khác.


Sau khi import file giảm trừ khác của nhân viên, trên phiếu lương của nhân viên thêm tab Giảm trừ khác. bao gồm danh sách giảm trừ khác, tổng Giảm trừ khác. Số tiền giảm trừ này được trừ vào thực lĩnh của nhân viênTo install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.