Tính lương theo ngày công

Nhân sự

Cấu trúc lương theo ngày công dựa vào ngày công chuẩn và ngày nghỉ.

Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Lương theo ngày công. Tích vào Lương theo ngày công, Hướng dẫn sử dụng


Để có thể tính lương theo ngày công. Người dùng cần tích hợp với bảng chấm công. Trước khi làm bảng lương người dùng cần làm bảng chấm công trước. Truy cập Chuyên cần > Chấm công > Phiếu chấm côngTrên hợp đồng của các nhân viên tính lương theo ngày công cần chọn loại cấu trúc lương: Kiểu Lương theo ngày công, và hợp đồng phải ở trạng thái Đang thực hiệnKhi tính lương, lương theo ngày công được tính như sau:
    Lương theo ngày công = ((Lương cơ bản + Tổng tiền phụ cấp) / Số ngày phải làm trong tháng) * Số ngày đã làm

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.