Tổ chức trải nghiệm khách hàng

Tổ chức các hoạt động lập kế hoạch

Khi bạn lập kế hoạch cho các hoạt động, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro không chắc chắn, đồng thời cung cấp các định hướng rõ ràng cho quá trình hành động tiếp theo của mình. Thêm vào đó, bạn không để lại không gian cho các hoạt động lãng phí và giảm khả năng xảy ra các hành động chồng chéo giữa các thành viên trong nhóm.

Tôi có thể xem các hoạt động trong lịch trình của mình ở đâu?

Truy cập và quản lý các hoạt động của bạn mọi lúc mọi nơi trong Odoo bằng menu Hoạt động.


 

Lập kế hoạch hoạt động

Các hoạt động có thể được lập kế hoạch và quản lý từ cuộc trò chuyện bằng cách nhấp vào Lên lịch công việc hoặc thông qua chế độ xem Kanban.


Đặt các loại hoạt động của bạn

Một số loại hoạt động có sẵn theo mặc định trong Odoo (cuộc gọi, email, cuộc họp, v.v.). Tuy nhiên, bạn có thể đặt những cái mới trong Cài đặt ‣ Kiểu hoạt động .

 

Lưu ý:

Nếu bạn cần tạo một loại hoạt động với lịch có sẵn, hãy đảm bảo tạo nó với một Hành động cần thực hiện được đặt làm Cuộc họp .

Đề xuất các hoạt động tiếp theo

Odoo giúp bạn lập kế hoạch luồng hoạt động bằng cách cho phép bạn thiết lập các Hoạt động tiếp theo được đề xuất .

Sau khi hoàn thành hoạt động tương ứng, hãy chọn Xong & Lên lịch Tiếp theo và các bước tiếp theo sẽ được đề xuất cho bạn.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.