Tổng quan về quy trình kế toán từ mua hàng tới bán hàng

Kế toán

Tổng quan về quy trình mua hàng trong Odoo Bisfast

từ mua hàng > nhâp kho > hoá đơn nhà cung cấp > thanh toán nhà cung cấp

Trong bài này chúng ta xem xét quy trình mua hàng dầy đủ, bắt đầu từ mua hàng > Nhập kho > Hoá đơn nhà cung cấp  > Thanh toán 
Tổng quan về quy trình bán hàng

Từ bán hàng > xuất kho > hoá đơn khách hàng > thanh toán 
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.