Trường tùy chỉnh động

Chung Thiết lập

Cho phép người dùng thêm trường tự động trên tất cả các model của hệ thống.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Trường tùy chỉnh động". Tích vào module được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt moduleCách thức sử dụng


​Để sử dụng tính năng Trường tùy chỉnh động, truy cập menu Thiết lập/Tạo trường tùy chỉnh.


Khi bấm vào menu Tạo trường tùy chỉnh sẽ hiển thị lên pop up để thiết lập trường cần thêm. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ cần thêm 1 trường mã khách hàng vào vị trí phía sau của Mã số thuế trên liên hệ.

Các thông tin ở cột THÔNG TIN TRƯỜNG:

 • Tên trường: Tên kỹ thuật của trường cần thêm, luôn bắt đầu bằng tiền tố x_
 • Nhãn trường: Nhãn hiển thị của trường cần thêm.
 • Model: Bảng mô hình cần thêm trường. Ở đây chúng ta chọn Contact là bảng cần thêm trường.
 • View ID: XML ID của model cần kế thừa để thêm trường. 
 • Loại trường: Lựa chọn loại trường cần thêm.
 • Bắt buộc: Trường cần thêm có bắt buộc nhập hay không.

Các thông tin ở cột VỊ TRÍ:

 • Tên trường: Trường sử dụng để kế thừa khi thêm trường. Ở đây chúng ta chọn trường Tax ID
 • Vị trí: Vị trí của trường muốn thêm nằm ở phía trước hoặc phía sau của trường kế thừa.

Các thông tin cột THUỘC TÍNH BỔ SUNG:

 • Chỉ đọc: Trường cần thêm cho sửa hay không
 • Được lưu trữ: Trường cần thân có lưu trữ trong cơ sở dữ liệu không.
 • Được lập chỉ mục: Trường cần thêm có được đánh chỉ mục hay không.
 • Sao chép: Trường cần thêm có cho phép copy khi nhân bản bản ghi hay không
 • Chú giải trường: Giải thích của trường cần thêm.


Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin trên pop up Tạo trường tùy chỉnh. Nhấn nút TẠO TRƯỜNG để tạo trường mới. Truy cập Liên hệ để kiểm tra kết quả.


Để kiểm tra các trường đã thêm bằng tính năng Trường tùy chỉnh động, truy cập menu Thiết lập/Kĩ t huật/Fields lọc với bộ lọc Dynamic Fields.To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.