Vai trò người dùng

Bảo mật và phân quyền Chung

Quản lý vai trò người dùng

Module này cho phép tạo các nhóm người dùng với các quyền thiết lập sẵn. 


Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm theo từ khóa "Vai trò người dùng". Tích  vào module Vai trò người dùng được tìm thấy và lưu lại để cài đặt tính năng.

Cách thức sử dụng

Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Vai trò tạo nhóm quyền cần thiết lập sẵn. Thêm các quyền mà nhóm này được phép ở tab Các nhóm


Thêm các user thuộc nhóm quyền này ở tab Người dùng. Các người dùng được thêm ở đây đều có các quyền đã thiết lập ở tab Các nhóm.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.