Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC

Bảo mật và phân quyền Chung

Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC

Hạn chế truy cập theo địa chỉ MAC, hạn chế đăng nhập


Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC". Tích vào module Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC


Cách thức sử dụng

Để sử dụng tính năng Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC cần truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần thiết lập xác thực đăng nhập địa chỉ MAC. Bấm nút Kích hoạt Xác thực đăng nhập để mở khóa tính năng xác thực. Thêm địa chỉ MAC được phép truy cập ở tab Địa chỉ MAC được phép.


Khi Người dùng truy cập không đúng địa chỉ MAC đã được thiết lập, Cảnh báo Not allowed to login from this Device sẽ hiển thị và không đăng nhập được vào hệ thống.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.