Cách nhập số dư đầu kỳ trong Odoo Bisfast

Hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản và số dư công nợ khách hàng và công nợ nhà cung cấp. Video bao gồm cả hướng dẫn cho cả Odoo version 13 và cũ hơn cũng như cho giao diện mới trên phiên bản 16. Bạn vui lòng truy cập link này để lấy về file mẫu https://bisfast.com/kms/cach-nhap-so-du-dau-ky-211

Đánh giá
0 0

Hiện tại không có cảm nhận.

để trở thành người bình luận đầu tiên.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.